NEW BALANCE GIẢM NGAY 25% CHO ĐƠN HÀNG MUA TỪ 2 SẢN PHẨM

Lên đồ thật năng động cùng New Balance nhé

Giảm ngay 25% cho đơn hàng khi mua từ 2 sản phẩm

📌Lưu ý:

Thời gian: 16.03 – 18.03

Chỉ áp dụng cho sản phẩm trang phục

Áp dụng với các sản phẩm nguyên giá và giảm tối đa 30%

#NewBalance

Dress on dynamic with New Balance

Get 25% off when you buy 2 and above

📌Note:

Timing: 16.03 – 18.03

Only apparel applied

Apply for apparel, full-price items and max discount 30%

#NewBalance