THƯƠNG HIỆU MUA SẮM

Tầng B | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

UNIQLO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 1-01

Levi’s
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-02

ALDO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-03B

Charles & Keith
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-06

Nike
Thời trang thể thao


Tầng 1-07

Ecco
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-08A

Future World
Đồ gia dụng & Nội thất


Tầng 01-08B

Pedro
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-09

MUJOSH
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-09B

PUBLIC BANK
Ngân hàng


Tầng 1-10

Adidas
Thời trang thể thao


Tầng 1-11

Đông Hải
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-20

Wellness
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 1-21

VASCARA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-25

Lộc Phúc
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 01-26

PNJ
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 01-27

The Face Shop
Mua sắm


Tầng 1-K1-01

Club Clio
Mỹ phẩm & Nước hoa


Tầng 1-K1-02

SkyWatch
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 01-K1-03

Thế giới kim cương
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 1-K1-04

YAMAN

Chăm sóc sức khoẻ


Tầng 1-K1-05

Cititime
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 1-K1-06

YVES Rocher
Mua sắm


Tầng 1-K1-07

ATZ Organic
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 1-K1-09

Casio
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 1-K1-11

Doji
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 1-K1-12

Lining
Thời trang thể thao


Tầng 2-03

MAXX Sport
Thời trang thể thao


Tầng 2-03A

Skechers
Thời trang thể thao


Tầng 2-05

HAIVAIANAS
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-06A

REBOOKS
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-06B

GIGI
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-07A

MLB
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-08

Samsonite
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 02-09A

Crocs
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 02-09B

PUMA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-10 | 2-10A

Matsumoto Kiyoshi
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 2-11

SHOOZ + GEOX
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-12

COLOR BOX
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-12A

Eyewear HUT
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-13

GIORDANO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-15

BITI’S
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-16 2-17

GUMAC
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-18 2-19

Winkperry
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-22

SLINE
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-23

TRIUMPH
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-26

Bon Bon
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-27

Jockey
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-28

Corèle.V
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-29

MARC
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-30

HAPPY ZOO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-31

An Phước – Pierre Cardin
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-32 | 2-33

Bossini
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-33A | 2-35A

Converse
Thời trang thể thao


Tầng 2-36 | 2-37

PALLADIUM
Thời trang thể thao


Tầng 2-38

DELTA Sport
Thời trang thể thao


Tầng 2-39

VANS
Thời trang thể thao


Tầng 2-40 | 2-41

TOMOYO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-01

LEMINO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-01A

IDIGO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-02

SABLANCA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-03

F2 FASHION
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-06

MCA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-08

Wacoal
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-09

Wannabe
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-10

JME
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-10

VERA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-10

JOVEN
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-13

HMT Moda
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-13A

OLV
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-15A

V-SIXTY FOUR
Thời trang & phụ kiện


Tầng 3-02

ALAYNA
Du lịch


Tầng 3-02

RABITY
Thời trang trẻ em


Tầng 3-03

MINISO
Cửa hàng tiêu dùng


Tầng 3-03A

MILVUS
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 3-05

LIME Orange
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 3-06

CANIFA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 3-07

BOO BÒ SỮA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 3-08

GAVANI
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 3-08A

JOHN HENRY
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 3-09

Freelancer
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 3-09

Belluni
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 3-10

Vitimex
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 3-10A

LUG.VN
Du lịch


Tầng 3-12

ZIP FURNITURE
Đồ gia dụng nội thất


Tầng 3-13A

MOMOTAROU
Đồ chơi & trẻ em


Tầng 3-13B

TOYPHERE
Đồ chơi & trẻ em


Tầng 3-15

BALA BALA
Thời trang & phụ kiện


Tầng 3-30

NINOMAXX
Thời trang & phụ kiện


Tầng 3-31

AGABANG
Thời trang trẻ em


Tầng K3-02

Haeva
Chăm sóc sức khỏe


Tầng CL3-4

Ace Home Center
Đồ gia dụng & Nội thất


Tầng 4-01

Andes Helmet
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 4-03

OPPO
Đồ điện tử


Tầng 4-03A

Nohoo
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 4-03B

Mini Good
Cửa hàng tiêu dùng


Tầng 4-05

Home No.1
Đồ gia dụng & Nội thất


Tầng 4-06

HIKOSEN CARA
Đồ chơi & Trẻ em


Tầng 4-06A

MyKingdom
Đồ chơi & Trẻ em


Tầng 4-07

KYMDAN
Đồ gia dụng & Nội thất


Tầng 4-08A

YAKATA
Chăm sóc sức khoẻ & Sắc đẹp


Tầng 4-08B

Forever
Đồ gia dụng & Nội thất


Tầng 4-09

Dunlopillo
Đồ gia dụng & Nội thất


Tầng 4-09A

AKEMI
Đồ gia dụng & Nội thất


Tầng 4-10

Lock & Lock
Đồ gia dụng & Nội thất


Tầng 4-11

Jang In
Đồ gia dụng & Nội thất


Tầng 4-12

Moriitalia
Đồ gia dụng & Nội thất


Tầng 4-13

OGAWA
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 4-13.1

Gintell
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 4-13.2

Kims Fullhouse
Đồ gia dụng & Nội thất


Tầng 4-15 | 4-16

Co.op Xtra
Đại siêu thị


Tầng B

DAISO
Cửa hàng tiêu dùng


Tầng B-06

Kỳ Duyên
Mỹ phẩm & Nước hoa


Tầng B-M8

Aroma
Mỹ phẩm & Nước hoa


Tầng B-M9

SJC
Đồng hồ & Trang sức


Tầng B-M10

PNJ
Đồng hồ & Trang sức


Tầng B-M11

Frico
Đồ gia dụng & Nội thất


Tầng B-M12

Domani
Thời trang & Phụ kiện


Tầng B-M13

Tubberware
Đồ gia dụng & Nội thất


Tầng B-M14A

Hekami
Đồ gia dụng & Nội thất


Tầng B-M14B

JMG
Chăm sóc sức khỏe & Sắc đẹp


Tầng B-FM15

Origani
Mỹ phẩm & Nước hoa


Tầng B-FM19A