SƠ ĐỒ TẦNG

Sơ đồ tầng Van Hanh Mall gồm 1 tầng hầm (tầng B) và 7 tầng thương mại được phân chia theo từng phân khu chức năng. Để xem chi tiết sơ đồ tầng vui lòng chọn tầng tương ứng và để xem chi tiết bạn click hình để phóng lớn

Tải thông tin tầng chi tiết/Floor guide tại đây

Vạn Hạnh Mall | Tầng 1
Vạn Hạnh Mall | Tầng 2
Vạn Hạnh Mall | Tầng 3
Vạn Hạnh Mall | Tầng 4
Vạn Hạnh Mall | Tầng 5
Vạn Hạnh Mall | Tầng 6
Vạn Hạnh Mall | Tầng 7
Vạn Hạnh Mall | Tầng B