THƯƠNG HIỆU ẨM THỰC

Tầng B | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

CHUK CHUK
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-03

Highland Coffee
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-03A

Starbucks Coffee
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-09A

Swensens
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 2-02

Trung Nguyên Coffee
Ẩm thực & Giải Khát


Tầng 3-01

Yucha
Ẩm thực & Giải Khát


Tầng 3-13.2

Mochi Sweet
Ẩm thực & Giải khát


Tầng K3-03

Sumo BBQ
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

GoGi House
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Kichi Kichi
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Hutong
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Sushi KEI
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-03A | 5-05

Crystal Jade
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-06

Khao Lao
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-09

Dolpan Sam
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-10

Seoul Garden
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-11

Thai Express
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-12

Buffet Hoàng Yến
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-13

Chảo Cá
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-13A

Kohaku Sushi
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-15

Texas Chicken
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-16

Snowee
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-17

Hot Sun

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-03

Dookki

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-03A

Pizza company

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-06

DAIRY QUEEN

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-06

Hot & Cold

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-07

MARUKAME UDON

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-07A | 6-08

AKA House

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-09

Món Việt 88

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-10

Al Fresco’s

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-11

Tasaki BBQ

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-12

Hotpot story

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-13

Lẩu mắm Bà Dú

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-13A

CHANG KANG KUNG

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-15

MEI WEI

 

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-16A

KING BBQ

 

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-16B

Kiki Hotpot

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-17

Laciote

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-18A1

Shabu Ya

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-19

Long Monaco
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-B1

Lẩu Bò Vivu Sài Gòn
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-B2

Jollibee
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-B3

Lotteria
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-B4

BreadTalk
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-FM17|FM18

Churros Box
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-FM19B

Toco Toco
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-FM20

Kurotaki
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-FM16