THƯƠNG HIỆU ẨM THỰC

Tầng B | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

Starbucks Coffee
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-09A

Highland Coffee
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-03A

Tealive
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-03

Swensens
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 2-02

Yucha
Ẩm thực & Giải Khát


Tầng 3-13.2

JUICE TELL
Ẩm thực & giải khát


Tầng 4-13A

Sumo BBQ

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

GoGi House

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Kichi Kichi

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Hutong

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Sushi KEI

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-03A

Cystal Jade

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-06A

Hongkong Sheng Kee

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-07

Hill Street

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-08

Khao Lao

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-09

Dolpan Sam

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-10

Seoul Garden

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-07

Thai Express

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-12

Buffet Hoàng Yến

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-13

Lẩu Hoàng Yến

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-13A

Hikohasu Sushi

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-15

Texas Chicken

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-16

Lẩu MK

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-02

DAIRY QUEEN

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-06.1

The Pizaa Company

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-06

Hot & Cold

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-07

MARUKAME UDON

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-07A | 6-08

AKA House

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-09

Món Việt 88

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-09

Al Fresco’s

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-10

Tasaki BBQ

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-12

Hotpot story

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-12

Lẩu mắm Bà Dú

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-13A

Chang Kang Kung

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-15

MEI WEI

 

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-16A

KING BBQ

 

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-16B

Kiki Hotpot

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-17

MOCHI SWEET

 

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-18C

Shabu Ya

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-19

Bumba
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-FM20

BreadTalk
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-FM17|FM18

Kurotaki
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-FM16

Long Monaco
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-B1

Lẩu Bò Vivu Sài Gòn
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-B2

Jollibee
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-B3

Lotteria
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-B4