THƯƠNG HIỆU ẨM THỰC

Tầng B1 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

JUICE TELL
Ẩm thực & giải khát


Tầng 4-13A

DAIRY QUEEN

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-06.1

MEI WEI

 

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-16A

KING BBQ

 

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-16B

MOCHI SWEET

 

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-18C

Sumo BBQ

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

GoGi House

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Kichi Kichi

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Hutong

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Osaka Osho

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Sushi KEI

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-03A

Cystal Jade

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-06A

Hongkong Sheng Kee

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-07

Hill Street

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-08

Khao Lao

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-09

Dolpan Sam

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-10

Seoul Garden

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-07

Thai Express

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-12

Buffet Hoàng Yến

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-13

Lẩu Hoàng Yến

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-13A

Hikohasu Sushi

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-15

Texas Chicken

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-16

R&B Tea

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-17

Lẩu MK

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-02

The Pizaa Company

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-06

Hot & Cold

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-07

Nam Bento

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-07A & 6-08

AKA House

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-09

Món Việt 88

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-09

Al Fresco’s

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-10

Tasaki BBQ

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-12

Hotpot story

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-12

Lẩu mắm Bà Dú

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-13A

Chang Kang Kung

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-15

Pasta Mania

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-17

Shabu Ya

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-19