THƯƠNG HIỆU ẨM THỰC

Tầng B | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

CHUK
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-03

Highland Coffee
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-03A

Starbucks Coffee
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-09A

Swensens
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 2-02

Trung Nguyên Coffee
Ẩm thực & Giải Khát


Tầng 3-01

ANKARAZ COFFEE
Ẩm thực & Giải Khát


Tầng 3-13.1

IGLOO
Ẩm thực & Giải Khát


Tầng 3-13.1 | 3-13.2

Baskin Robbins
Ẩm thực & Giải Khát


Tầng 3-13.3

Mochi Sweet
Ẩm thực & Giải khát


Tầng K3-03

Haidilao
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 4-01A

Sumo BBQ

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

GoGi House

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Kichi Kichi

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Hutong

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Sushi KEI

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-03A | 5-05

Crystal Jade

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-06

Bonchon

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-07

Chang Modern Thai Cuisine

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-08

Khao Lao

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-09

Dolpan Sam

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-10

Seoul Garden

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-11

Thai Express

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-12

Buffet Hoàng Yến

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-13

Chảo Cá

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-13A

Kohaku Sushi

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-15

Texas Chicken

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-16

Snowee

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-17

V.HAIYEN

Ẩm thực & Giải khát


Tầng CL5-03

Stick House

Ẩm thực & Giải khát


Tầng CL5-04

DAL TABLE

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-02

Hot Sun

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-03

Dookki

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-03A

Pizza company

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-06

DAIRY QUEEN

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-06

MARUKAME UDON

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-07A | 6-08

BEE CHENG HIANG

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-07B

TOFU KINGDOM

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-07C

AKA House

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-09

Buffet Lẩu Nướng 88

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-10

Al Fresco’s

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-11

Tasaki BBQ

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-12

Hotpot story

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-13

JOOPII

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-13A

CHANG KANG KUNG

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-15

MEI WEI

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-16A

KING BBQ

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-16B

Buffet Lẩu LokLok

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-17

YAMAZAKI BAKERY

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-18

Laciote

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-18A1

Shabu Ya

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-19

Long Monaco
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-B1

Lẩu Bò Vivu Sài Gòn
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-B2

Jollibee
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-B3

Lotteria
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-B4

BreadTalk
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-FM17|FM18

Churros Box
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-FM19B

Toco Toco
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-FM20

Kurotaki
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B-FM16