GIỜ HOẠT ĐỘNG

Khu vực Trung tâm thương mại

09:30 – 22:00

Đại siêu thị CoopXtra
07:30 – 22:00

Power Bowl
09:30 – 24:00

Starbucks Coffee
07:00 – 22:00

CGV Cinema
08:00 – 02:30

Trung tâm Anh ngữ ILA
08:30 – 22:00 (T2 – T6); 07:00 – 20:30 (T7 -CN)