GIẢI TRÍ – HỌC TẬP

Tầng B | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

Phương Nam Book City
Nhà sách


Tầng 3-01

CLEVER BOX
Học tập & Giải Trí


Tầng 3-07

ILA
Giáo dục


Tầng 3-11

BIGFUN
Học tập & Giải Trí


Tầng 4-02

PHOTO TIME
Giả trí & Dịch vụ


Tầng 4-13A

KIDS Zone
Khu giải trí


Tầng 5-01

Power Bowl 388

Giải trí


Tầng 5-01

CGV Cinema
Rạp chiếu phim


Tầng 6-01

CITIGYM
Trung Tâm Thể Dục Thể Thao


Tầng 7-02

RAINBOW

Khu Giải Trí Karaoke Hàn Quốc


Tầng 7

Dream Kids
Giải trí & Dịch vụ


Tầng B-M5