IT’S SUMMERTIME AT HAVAIANAS!    

IT’S SUMMERTIME AT HAVAIANAS!
(𝘗𝘭𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘴𝘤𝘳𝘰𝘭𝘭 𝘥𝘰𝘸𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘌𝘯𝘨𝘭𝘪𝘴𝘩)
Thời tiết 40 độ cũng không làm lại ưu đãi hót hòn họt tại cửa hàng Havaianas
🏖️ Tặng một túi Beach Bag cho mỗi hóa đơn từ 1.190.000vnd
⏰ Duy nhất từ 15.05 – 19.05
📍 Tầng 2, Vạn Hạnh Mall, 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Số lượng có hạn. Tranh thủ sắm đồ cho chuyến đi chữa lành nào các Havai-lovers ơi!
——-
🏖️ Get a free Beach Bag for every purchase from 1,190,000 VND.
⏰ Only from 15.05 to 19.05
📍 2nd Floor, Vạn Hạnh Mall, 11 Sư Vạn Hạnh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City.
Limited quantity available. Hurry up and grab some gear for your trip, Havai-lovers!