LEVI’S® SPECIAL DEAL – ƯU ĐÃI NGÀY LỄ ĐẾN 𝟭𝟵𝟵𝗞

LEVI’S® SPECIAL DEAL – ƯU ĐÃI NGÀY LỄ ĐẾN 𝟭𝟵𝟵𝗞

Levi’s® dành tặng ưu đãi đặc biệt đến khách hàng:
Ưu đãi 𝟭𝟵𝟵𝗞 (sản phẩm quần nguyên giá từ 2,000,000 VND).
Ưu đãi 𝟵𝟵𝗞 (sản phẩm áo nguyên giá từ 1,000,000 VND)

⏰ Thời gian áp dụng từ ngày 𝟮𝟲/𝟎𝟰 đến 𝟎𝟏/𝟎𝟓/𝟮𝟬𝟐𝟒

Điều kiện áp dụng:
(*) Áp dụng tại tất cả cửa hàng Levi’s toàn quốc: https://levi.com.vn/store-locator/
(*) Liên hệ nhân viên cửa hàng để biết thêm chi tiết

#LiveInLevis


LEVI’S® SPECIAL DEAL – 199K OFFER

Levi’s® has a special offer for customers:
𝟭𝟵𝟵𝗞 discount (on full-priced pants priced at 2,000,000 VND).
𝟵𝟵𝗞 discount (on full-priced shirts priced at 1,000,000 VND)

⏰ Applicable from 𝟮𝟲/𝟎𝟰 to 𝟎𝟏/𝟎𝟓/𝟮𝟬𝟐𝟒

Terms and conditions:
(*) Applicable at all Levi’s stores nationwide: https://levi.com.vn/store-locator/
(*) Contact store staff for more details

#LiveInLevis