𝗖𝗛𝗔𝗥𝗟𝗘𝗦 & 𝗞𝗘𝗜𝗧𝗛 | 𝗘𝗡𝗗 𝗢𝗙 𝗦𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗔𝗟𝗘 – 𝗨𝗣 𝗧𝗢 𝟱𝟬%++

𝗖𝗛𝗔𝗥𝗟𝗘𝗦 & 𝗞𝗘𝗜𝗧𝗛 | 𝗘𝗡𝗗 𝗢𝗙 𝗦𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗔𝗟𝗘 – 𝗨𝗣 𝗧𝗢 𝟱𝟬%++
(VN Ver)
Ưu đãi lên đến 50% phụ kiện thời trang tại CHARLES & KEITH trong tháng 6 này. Chương trình diễn ra từ 14/6 – mau ghé ngay tại (___địa chỉ cửa hàng Mall__) để sắm ngay những món đồ yêu thích nhất của bạn!
Tham khảo sản phẩm ngay:
𝗖𝗛𝗔𝗥𝗟𝗘𝗦 & 𝗞𝗘𝗜𝗧𝗛 | 𝗘𝗡𝗗 𝗢𝗙 𝗦𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗔𝗟𝗘 – 𝗨𝗣 𝗧𝗢 𝟱𝟬%++
(EN Ver)
Sale up to 50% with selected items at CHARLES & KEITH in this June, start from 14/06/2024.
Get your favorite items for holiday season at (___Mall address__) now!
Discover now: