𝐓𝐘𝐏𝐎 𝐌𝐈𝐃 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 𝐒𝐀𝐋𝐄 | 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝟓𝟎%𝐎𝐅𝐅, 𝐆𝐈𝐀́ 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐓𝐔̛̀ 𝟒𝟓𝐊

𝐓𝐘𝐏𝐎 𝐌𝐈𝐃 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 𝐒𝐀𝐋𝐄 | 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝟓𝟎%𝐎𝐅𝐅, 𝐆𝐈𝐀́ 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐓𝐔̛̀ 𝟒𝟓𝐊

💥 Đùng đùng đùng! Phát súng đầu tiên cho một vụ nổ sale cực lớn của TYPO vào cuối tháng 3 này. Có thể nói là bùng nổ, chấn động của cộng đồng TYPOfans khi TYPO mạnh tay 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗙𝗙 𝟱𝟬% nhiều sản phẩm. Tui nói là đừng nghĩ suy mà chốt liền không là tui hết stock đó à🤩😍

⚡️ 𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑎 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 22/03- 07/04/2024, mời các thần dân 𝗧𝗬𝗣𝗢, 𝗧𝗮̂̀𝗻𝗴 𝟭, 𝗩𝗮̣𝗻 𝗛𝗮̣𝗻𝗵 𝗠𝗮𝗹𝗹 nhanh chân chạy đến cửa hàng săn sale ngay!

#typovietnam

——

𝐓𝐘𝐏𝐎 𝐌𝐈𝐃 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 𝐒𝐀𝐋𝐄 | 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝟓𝟎%𝐎𝐅𝐅, 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝟒𝟓𝐊

💥 Bang bang bang! The first shot for TYPO’s huge sale explosion at the end of March. There will be an explosion and shock in the TYPOfans community when TYPO aggressively 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗙𝗙 𝟱𝟬% many items with the best 𝗽𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝟰𝟱𝗞. Don’t think twice and run to 𝗧𝗬𝗣𝗢, 𝟭𝘀𝘁 𝗙𝗹𝗼𝗼𝗿, 𝗩𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗻𝗵 𝗠𝗮𝗹𝗹 to buy it right now! 🤩😍