𝐏𝐔𝐌𝐀 𝐄𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐒𝐚𝐥𝐞  𝐮𝐩 𝐭𝐨 𝟓𝟎% 𝐨𝐟𝐟

𝐏𝐔𝐌𝐀 𝐄𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐒𝐚𝐥𝐞 🔥 𝐮𝐩 𝐭𝐨 𝟓𝟎% 𝐨𝐟𝐟
Sale đậm Sale hời, có Sale là có đơn! Chốt đơn liền tay với ưu đãi xịn nhức nách! PUMA thả thính bén cỡ này thì Báo chỉ việc đến store đớp thính thôi!!!
⚡ 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐮𝐩 𝐭𝐨 𝟓𝟎% hàng nghìn items đỉnh của đỉnh.
🕙 Chương trình diễn ra từ 14.06.2024.
📍 Duy nhất tại cửa hàng PUMA Vạn Hạnh Mall
Phóng viên thường trú đã có mặt tại PUMA để liên tục cập nhật deal sốt dẻo, Báo lái kèo nhanh nhanh đến store thôi! 🎉
——-
🛒Hệ thống cửa hàng PUMA: https://maison.onl/pumastoress
🛒Shop online at Maison Online, Shopee, Lazada, Tiki: @Maison Online
✨Follow us on Instagram: https://instagram.com/pumavietnam/
✨Follow us on Zalo: https://maison.onl/PUMA_ZOA
#PUMA #PUMAVietnam #maison #PUMAEOSS #EOSS #EndofSeasonSale

—–
𝐏𝐔𝐌𝐀 𝐄𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐒𝐚𝐥𝐞 🔥 𝐮𝐩 𝐭𝐨 𝟓𝟎% 𝐨𝐟𝐟
Big sale, big deals! Seal the deal with some awesome offers! PUMA is dropping deals like crazy, all you gotta do is hit the store to snag ’em up!!!
⚡ Sale up to 50% off on thousands of top-notch items.
🕙 Sale starts from 14.06.2024.
📍 Exclusively at PUMA stores Van Hanh Mall
We’re keeping you updated on the hottest deals, hurry up and head to the store now! 🎉
———
🛒PUMA Store System: https://maison.onl/pumastoress
🛒Shop online at Maison Online, Shopee, Lazada, Tiki: @Maison Online
✨Follow us on Instagram: https://instagram.com/pumavietnam/
✨Follow us on Zalo: https://maison.onl/PUMA_ZOA
#PUMA #PUMAVietnam #maison #PUMAEOSS #EOSS #EndofSeasonSale