𝐋𝗘𝗩𝗜’𝗦® | 𝐃𝐎𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐁𝐋𝐄 𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆𝐒 𝐈𝐍 𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍 𝐃𝐀𝐘𝐒

𝐋𝗘𝗩𝗜’𝗦® | 𝐃𝐎𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐁𝐋𝐄 𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆𝐒 𝐈𝐍 𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍 𝐃𝐀𝐘𝐒 ❤
Thời khắc cả thế giới dành sự trân trọng đến những người phụ nữ quanh ta không chỉ qua lời nói mà còn là những cử chỉ quan tâm đến họ.
Tận hưởng ưu đãi 𝟰𝟬% cho sản phẩm thứ hai (với hoá đơn hàng nguyên giá có sản phẩm nữ) từ 𝐋𝐞𝐯𝐢’𝐬® Ghé ngay cửa hàng của chúng tôi để không bỏ lỡ cơ hội này!
Điều kiện áp dụng chương trình:
✨ Thời gian từ 06/03 – 10/03/2024
✨ Chương trình áp dụng offline tại tất cả cửa hàng hệ thống 𝐋𝐞𝐯𝐢’𝐬®: https://levi.com.vn/store-locator/
(*) Liên hệ nhân viên cửa hàng để biết thêm chi tiết.
𝐋𝗘𝗩𝗜’𝗦® | 𝐃𝐎𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐁𝐋𝐄 𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆𝐒 𝐈𝐍 𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍 𝐃𝐀𝐘𝐒 ❤
The moment the world honors women around us is not just through words but also through caring gestures towards them.
Enjoy a 40% discount on the second item (with a full-priced women’s item) from 𝐋𝐞𝐯𝐢’𝐬®. Visit our store now to seize this opportunity!
Terms and conditions apply:
✨ Apply at all 𝐋𝐞𝐯𝐢’𝐬® stores nationwide:
✨ Time applied from 06/03 – 10/03/2024
(*) Contact store staff for more details.