𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐇𝐮𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐬’ 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 – LEVI’S 𝐇𝐨𝐭 𝐃𝐞𝐚𝐥𝐬 𝐭𝐨 𝟐𝟎% 𝐎𝐟𝐟

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐇𝐮𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐬’ 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 – 𝐇𝐨𝐭 𝐃𝐞𝐚𝐥𝐬 𝐭𝐨 𝟐𝟎% 𝐎𝐟𝐟
Từ 𝟭𝟴/𝟬𝟰 đến 𝟮𝟏/𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟰, nhận ngay ưu đãi 𝟮𝟬% cho sản phẩm thứ hai (áp dụng hoá đơn hàng nguyên giá)
Lưu ý:
(*) Áp dụng cho sản phẩm bằng giá hoặc thấp nhất
(*) Không áp dụng đồng thời các CTKM khác
Điều kiện áp dụng:
(*) Áp dụng tại tất cả cửa hàng Levi’s toàn quốc: https://levi.com.vn/store-locator/
(*) Liên hệ nhân viên cửa hàng để biết thêm chi tiết
𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐇𝐮𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐧𝐠𝐬’ 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 – 𝐇𝐨𝐭 𝐃𝐞𝐚𝐥𝐬 𝐭𝐨 𝟐𝟎% 𝐎𝐟𝐟
From 𝟭𝟴/𝟬𝟰 to 𝟮𝟏/𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟰, receive a 𝟮𝟬% discount on the second item (applicable to full-priced items).
Please note:
(*) Applicable to items at equal or lower prices.
(*) Not valid in conjunction with other promotions.
Conditions apply:
(*) Applicable at all Levi’s stores nationwide: https://levi.com.vn/store-locator/
(*) Contact store staff for more details.