VẠN HẠNH MALL – MUA SẮM & NHẬN QUÀ

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MUA SẮM VÀ NHẬN QUÀ

1. Tên chương trình: MUA SẮM VÀ NHẬN QUÀ
2. Thời gian khuyến mãi: từ ngày 15/01/2019 đến 31/1/2019.
3. Phạm vi khuyến mãi: TP. Hồ Chí Minh
4. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mãi: Các sản phẩm bán tại các gian hàng trong TTTM Vạn Hạnh & các đối tác.
* Sản phẩm không bao gồm: rượu, thuốc lá và các sản phẩm bị cấm khuyến mại.
Không khuyến mại hoặc dùng bia, rượu để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.
5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mãi: xem chi tiết cơ cấu quà tặng.
6. Hình thức khuyến mãi: Tặng hàng hoá.
7. Đối tượng khuyến mãi: Tất cả khách hàng mua sắm tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh – 11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10.Lưu ý: Toàn bộ nhân viên các quầy hàng thuộc TTTM Vạn Hạnh và Nhân viên Công ty đầu tư xây dựng Bắc Bình không được tham gia chương trình này.
8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mãi
a. Cách thức tham gia chương trình khuyến mại:

  • Bước 1:
    Khách hàng cung cấp tối đa hai (02) hóa đơn mua sắm trong ngày để đổi quà.
  • Bước 2:
    Khách hàng sẽ được cung cấp một (01) Phiếu thông tin đổi quà. Khách cần điền đầy đủ và chính xác thông tin trên Phiếu này và để có cơ sở đổi quà tại quầy thông tin Tầng 1.

(*) Chương trình không áp dụng cho hóa đơn ăn uống, học tập (ILA), giải trí (CGV, Power Bowl), dịch vụ (PPP Clinic, CITI Gym), Co.opXtra và các cửa hàng tầng B1.
(*) Phiếu thu, biên nhận, đơn đặt hàng, hoá đơn viết tay không được áp dụng cho chương trình.
(*) Mỗi khách hàng chỉ được cộng gộp tối đa 02 hóa đơn trong 01 ngày.
(*) Mỗi khách hàng chỉ được đổi tối đa hai (02) quà tặng của mỗi loại quà trong một (01) ngày.

b. Cách thức xác nhận quà tặng tương ứng:

  • Trị giá 1.000.000 VNĐ (cộng gộp tối đa 2 hóa đơn) tại bất kỳ cửa hàng nào tại Vạn Hạnh Mall (ngoại trừ những cửa hàng ở tầng B1, giải trí, học tập, ăn uống và dịch vụ) để đủ điều kiện đổi một phần quà là 01 bộ bao lì xì Vạn Hạnh Mall. Khách hàng có hóa đơn mua sắm tại Van Hanh Mall từ 1.000.000 VNĐ trở lên trong thời gian khuyến mãi chỉ được quy đổi thành 05 bộ bao lì xì trong một ngày
  • Trị giá 3.000.000 VNĐ (cộng gộp tối đa 2 hóa đơn) tại bất kỳ cửa hàng nào tại Vạn Hạnh Mall (ngoại trừ những cửa hàng ở tầng B1, giải trí, học tập, ăn uống và dịch vụ) để đủ điều kiện đổi một phần quà là 01 heo bông. Mỗi khách hàng chỉ được đổi tối đa 02 phần quà trong một ngày.
  • Trị giá 5.000.000 VNĐ (cộng gộp tối đa 2 hóa đơn) tại bất kỳ cửa hàng nào tại Vạn Hạnh Mall (ngoại trừ những cửa hàng ở tầng B1, giải trí, học tập, ăn uống và dịch vụ) để đủ điều kiện đổi một phần quà là 01 bình nước Vạn Hạnh Mall. Mỗi khách hàng chỉ được đổi tối đa 02 phần quà trong một ngày.
  • Trị giá 10.000.000 VNĐ (cộng gộp tối đa 2 hóa đơn) tại bất kỳ cửa hàng nào tại Vạn Hạnh Mall (ngoại trừ những cửa hàng ở tầng B1, giải trí, học tập, ăn uống và dịch vụ) để đủ điều kiện đổi một phần quà là 01 Gia đình heo bông (bao gồm 3 mẫu, 3 kích thước). Mỗi khách hàng chỉ được đổi tối đa 02 phần quà trong một ngày.

9. Để nhận quà tặng, khách hàng được yêu cầu phải cung cấp và điền đầy đủ thông tin cá nhân như họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email và chữ ký trong Phiếu Thông Tin Khách Hàng. Khách hàng đồng thời phải xuất trình hoá đơn mua hàng cho nhân viên tại Quầy Thông Tin – tầng 1 Vạn Hạnh Mall trong khoảng thời gian từ ngày 15/01/2019 – 31/01/2019. Khách hàng tham gia đổi quà có trách nhiệm cung cấp chính xác số điện th oại, địa chỉ email hay các hình thức liên lạc khác mà chương trình yêu cầu để nhận được các thông báo từ Ban tổ chức chương trình trong trường hợp cần thiết.

10. Thông qua việc đổi quà, khách hàng đồng ý tham gia vào dữ liệu khách hàng của Vạn Hạnh Mall.

11. Ban tổ chức có quyền kiểm tra tính phù hợp của hóa đơn và quá trình mua sắm của khách trước khi tặng quà.

12. Tất cả các quà tặng trong chương trình đều không được quy đổi thành tiền mặt hoặc các hiện vật khác dựa theo quy định & điều lệ của chương trình.

13. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trường hợp xảy ra hư hỏng hoặc mất mát do kết quả hoặc có liên quan đến việc sử dụng quà tặng của bất kỳ khách hàng được nhận quà nào.

14. Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng các hình ảnh, thông tin liên quan đến chương trình cho mục đích quảng bá tiếp thị của mình.

15. Bằng việc đồng ý tham gia vào chương trình MUA SẮM VÀ NHẬN QUÀ, người tham dự đồng ý nhận các tin nhắn hoặc thư điện tử từ Vạn Hạnh Mall kể từ thời điểm tham gia.

16. Với việc tham gia chương trình, khách hàng chấp nhận rằng quyết định của Ban tổ chức trong bất kỳ trường hợp nào, với bất cứ vấn đề nào liên quan là quyết định cuối cùng. Không có bất kỳ sự tranh cãi hoặc trao đổi liên hệ nào được chấp nhận sau đó.

17. Trong trường hợp chương trình bị dừng lại trong mọi trường hợp bất khả kháng hoặc không thể tiếp tục tiến hành vì những lý do hợp lý nằm ngoài tầm kiểm soát của Ban tổ chức, thì Ban tổ chức được quyền quyết định theo sự suy xét cẩn trọng và phù hợp với luật pháp (a) để truất quyền tham gia; hoặc (b) giải quyết theo văn bản hướng dẫn từ các đơn vị có thẩm quyền, đình chỉ, chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình một cách thích đáng