V-SIXTY FOUR 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗞𝗛Ủ𝗡𝗚 – 𝗠𝗨𝗔 𝟭 𝗧Ặ𝗡𝗚 𝟭

Chương trình lớn nhất năm cho các sản phẩm jeans và denim: https://bit.ly/3nB1K1O
Cơ hội sở hữu jeans và denim khủng nhất năm với chương trình từ V-SIXTYFOUR ” Mua 1 tặng 1″.
*Lưu ý : khuyến mãi không áp dụng cho BST Thu Đông 2020.
Số lượng sản phẩm sẽ có hạn nên cơ hội chỉ có 1, mua ngay thôi: https: https://bit.ly/3nB1K1O