ƯU ĐÃI BLACK FRIDAY TỪ VANS

BLACK FRIDAY TỪ VANS
20/11/2020 – 28/11/2021

Trong thời gian chương trình diễn ra, khách hàng mua sản phẩm với tổng hóa đơn có giá trị từ:
* Từ 2.100.000 trở lên sẽ được giảm ngay 500.000
* Từ 1.800.000 trở lên sẽ được giảm ngay 400.000
* Từ 1.500.000 trở lên sẽ được giảm ngay 300.000