THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MIỄN PHÍ GIỮ XE THÁNG 2/2023

 1. Thời gian: từ ngày 1/2/2023 – 28/2/2023.
 2. Địa điểm: Trung tâm thương mại Vạn Hạnh (Vạn Hạnh mall)
 3. Đối tượng khuyến mãi: Tất cả khách hàng mua sắm tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh – 11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10. *Lưu ý: Khách thuê và nhân viên khách thuê không được tham gia chương trình.

4. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mãi: Miễn phí giữ xe 4 giờ đầu tiên cho các khách hàng. Cụ thể:

 • Miễn phí gửi xe máy 4 giờ đầu tương đương 5,000VNĐ.
 • Miễn phí gửi xe hơi 4 giờ đầu tương đương 25,000VNĐ.

Chương trình áp dụng cho khách hàng ra vào bãi xe có hóa đón mua sắm hợp lệ (*) từ 9:30 đến 22:00 hàng ngày tại tất cả các cửa hàng tại Vạn Hạnh Mall.

(*) Hóa đơn hợp lệ là hóa đơn trong ngày, có tổng giá trị hóa đơn mua sắm bất kỳ.

(*) Không áp dụng cho hóa đơn khu vực nhà hàng, ăn uống; siêu thị Co.opXtra; các gian hàng thuộc tầng hầm B1, CGV Cinema và Citigym.

Hóa đơn mua sắm hợp lệ là hóa đơn do các gian hàng thuê trực tiếp với trung tâm mua sắm cung cấp. Hóa đơn phải có đầy đủ thông tin về tên gian hàng, ngày mua sắm, số hóa đơn và tổng giá trị hóa đơn. Các hóa đơn không cung cấp đầy đủ thông tin nêu trên hoặc viết tay đều không hợp lệ.

5. Quy định về cách thức tham gia Khuyến mãi:

 • Chỉ áp dụng cho khách hàng mua sắm ra và vào cùng khung giờ trong ngày. Khách hàng phải trả thanh toán phí chênh lệch nếu phí giữ xe cao hơn mức miễn phí được thể hiện.
 • Lần đổi phiếu giữ xe miễn phí cuối cùng là 22:00 mỗi ngày, số tiền còn dư không thể quy đổi thành tiền mặt.
 • Khách hàng phải xuất trình thẻ xe, hóa đơn hợp lệ, quét mã giảm giá QR, làm theo hướng dẫn khi đổi phiếu giữ xe miễn phí.
 • Mỗi khách hàng chỉ đổi 1 phiếu giữ xe miễn phí cho 1 thẻ xe.
 • Chương trình không áp dụng đồng thời cùng với các chương trình khác và không áp dụng cộng gộp phiếu giữ xe để thanh toán.
 • Vạn Hạnh mall có quyền sửa đổi bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của dịch vụ giảm trừ phí gửi xe hoặc ngưng dịch vụ này mà không cần báo trước.