THƯƠNG HIỆU TẦNG 6

Tầng B | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

CGV

GIải trí


Tầng 6-01

DAL TABLE

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-02

Hot Sun

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-03

Dookki

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-03A

Pizza company

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-06

DAIRY QUEEN

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-06

MARUKAME UDON

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-07A | 6-08

BEE CHENG HIANG

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-07B

TOFU KINGDOM

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-07C

AKA House

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-09

Buffet Lẩu Nướng 88

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-10

Al Fresco’s

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-11

Tasaki BBQ

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-12

Hotpot story

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-13

Lẩu mắm Bà Dú

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-13A

CHANG KANG KUNG

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-15

MEI WEI

 

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-16A

KING BBQ

 

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-16B

Buffet Lẩu LokLok

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-17

Laciote

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-18A1

Shabu Ya

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-19