THƯƠNG HIỆU TẦNG 6

Tầng B1 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

DAIRY QUEEN

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-06.1

MEI WEI

 

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-16A

KING BBQ

 

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-16B

MOCHI SWEET

 

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-18C

Lẩu MK

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-02

Pizza company

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-06

Hot & Cold

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-07

Nam Bento

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-07A & 6-08

AKA House

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-09

Món Việt 88

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-09

Al Fresco’s

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-10

Tasaki BBQ

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-12

Hotpot story

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-12

Lẩu mắm Bà Dú

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-13A

CHANG KANG KUNG

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-16A

Pasta Mania

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-17

Shabu Ya

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-19

CGV

GIải trí


Tầng 6-0