THƯƠNG HIỆU TẦNG 5

Tầng B | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

PowerBowl 388
Đồ chơi & trẻ em


Tầng 5-01

Game Zone
Đồ chơi & trẻ em


Tầng 5-01

Kids Zone
Đồ chơi & trẻ em


Tầng 5-01

Sumo BBQ


Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

GoGi House


Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Kichi Kichi


Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Hutong


Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Sushi KEI


Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-03A | 5-05

Crystal Jade


Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-06

Hill Street


Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-07

Hongkong Sheng Kee


Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-08

Khao Lao


Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-09

Dolpan Sam


Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-10

Seoul Garden


Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-11

Thai Express


Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-12

Buffet Hoàng Yến


Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-13

Lẩu Hoàng Yến


Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-13A

Hikohasu Sushi


Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-15

Texas Chicken


Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-16

Snowee


Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-17