THƯƠNG HIỆU TẦNG 5

Tầng B1 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

Sumo BBQ

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

GoGi House

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Kichi Kichi

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Hutong

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Osaka Osho

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Sushi KEI

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-03A

Cystal Jade

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-06A

Hongkong Sheng Kee

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-07

Hill Street

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-08

Khao Lao

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-09

Dolpan Sam

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-10

Seoul Garden

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-07

Thai Express

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-12

Buffet Hoàng Yến

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-13

Lẩu Hoàng Yến

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-13A

Hikohasu Sushi

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-15

Texas Chicken

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-16

R&B Tea

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-17

Power Bowl 388

Giải Trí


Tầng 5-01