THƯƠNG HIỆU TẦNG 5

Tầng B | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

PowerBowl 388
Đồ chơi & trẻ em


Tầng 5-01

Game Zone
Đồ chơi & trẻ em


Tầng 5-01

Kids Zone
Đồ chơi & trẻ em


Tầng 5-01

Sumo BBQ

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

GoGi House

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Kichi Kichi

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Hutong

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-02

Sushi KEI

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-03A | 5-05

Crystal Jade

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-06

Bonchon

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-07

Chang Modern Thai Cuisine

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-08

Khao Lao

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-09

Dolpan Sam

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-10

Seoul Garden

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-11

Thai Express

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-12

Buffet Hoàng Yến

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-13

Chảo Cá

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-13A

KOHAKU SUSHI

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-15

Texas Chicken

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-16

Snowee

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 5-17

LANI ACCESSORIES

Mỹ phẩm & Nước hoa


Tầng CL5-02

Stick House

Ẩm thực & Giải khát


Tầng CL5-04