THƯƠNG HIỆU TẦNG 4

Tầng B1| Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

BIGFUN
Học tập & Giải Trí


Tầng 4-02

NESCAFE DOLCE GUSTO
Ẩm thực & giải khát


Tầng 4-03C

YAKATA
Chăm sóc sức khoẻ & Sắc đẹp


Tầng 4-08B

MI HOUSE
Đồ điện tử


Tầng 4-13

PowerBowl 388
Đồ chơi & trẻ em


Tầng 4-13.1

Game Zone
Đồ chơi & trẻ em


Tầng 4-13.2

Kids Zone
Đồ chơi & trẻ em


Tầng 4-13.1

BOARDGAME
Đồ chơi & trẻ em


Tầng 4-13.1

JUICE TELL
Ẩm thực & giải khát


Tầng 4-13A

Forever
Đồ gia dụng & Nội thất


Tầng 4-09

Dunlopillo
Đồ gia dụng & Nội thất


Tầng 4-09A

AKEMI
Đồ gia dụng & Nội thất


Tầng 4-10

Jang In
Đồ gia dụng & Nội thất


Tầng 4-12

PinKiss
Đồ chơi & Trẻ em


Tầng 4-03B

HIKOSEN CARA
Đồ chơi & Trẻ em


Tầng 4-06A

Herbie
Đồ chơi & Trẻ em


Tầng 4-06

MyKingdom
Đồ chơi & Trẻ em


Tầng 4-07

Funnyland
Đồ chơi & Trẻ em


Tầng 4-08A

Andes Helmet
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 4-03

Gintell
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 4-15

OGAWA
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 4-16

Royal Tea
Thức uống


Tầng 4-03A

Mini Good
Thức uống


Tầng 4-05