THƯƠNG HIỆU TẦNG 2

Tầng B | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

Swensens
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 2-02

Lining
Thời trang thể thao


Tầng 2-03

MAXX Sport
Thời trang thể thao


Tầng 2-03A

Skechers
Thời trang thể thao


Tầng 2-05

HAIVAIANAS
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-06A

REBOOKS
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-06B

GIGI
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-07A

CASMICISSIMA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-07B

MLB
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-08

Samsonite
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 02-09A

Crocs
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 02-09B

PUMA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-10 | 2-10A

Matsumoto Kiyoshi
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 2-11

SHOOZ + GEOX
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-12

COLOR BOX
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-12A

Eyewear HUT
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-13

PUCINI
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-13A

GIORDANO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-15

DECATHLON
Thời trang thể thao


Tầng 2-16

GUMAC
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-18 2-19

SLINE
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-23

TRIUMPH
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-26

Bon Bon
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-27

Jockey
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-28

Corèle.V
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-29

MARC
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-30

HAPPY ZOO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-31

An Phước – Pierre Cardin
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-32 | 2-33

Timberland
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-33A | 2-35A

Converse
Thời trang thể thao


Tầng 2-36 | 2-37

PALLADIUM
Thời trang thể thao


Tầng 2-38

DELTA Sport
Thời trang thể thao


Tầng 2-39

VANS
Thời trang thể thao


Tầng 2-40 | 2-41

TOMOYO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-01

LEMINO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-01A

IDIGO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-02

SABLANCA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-03

F2 FASHION
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-06

MCA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-08

Wacoal
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-09

Wannabe
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-10

JME
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-10

VERA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-10

JOVEN
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-13

HMT Moda
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-13A

OLV
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-15A

MIYAKO HOME
Mỹ phẩm & Nước hoa


Tầng CL2-1 | CL2-2

LIXIBOX
Mỹ phẩm & Nước hoa


Tầng CL2-3