THƯƠNG HIỆU TẦNG 2

Tầng B1 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

HAIVAIANAS
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-06A

REBOOKS
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-06B

AOJO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-07A

LOVISA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-07B

OASIS
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-08

K-SWISS / SUPRA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-09A

K-SWISS / SUPRA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-09A

ASHOP
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-09B

PUMA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-10,2-10A

PARITY
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-13A

SLINE
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-23

TRIUMPH
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-26

SPERANZA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-28

J-ME
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-28

HAPPY ZOO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-31

TOMOYO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-01

CARLORINO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-01A

IDIGO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-02

ANNA COCO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-03

ĐẸP ACCESSORIES
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-05

VERCHINI
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-05A

RASTACLAT
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-03A

ALZULA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-07

MCA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-08

OLV
Thời trang & Phụ kiện


Tầng K2-15A

Labella
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-12

Adler
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-12A

Eyewear HUT
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-13

GIORDANO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-15

NAMU
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-16 2-17

GUMAC
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-18 2-19

HNOSS
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-20 2-21

Bonjour
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-22

Anamai
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-22

Jubbier
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-23A

Wannabe
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-02

Bon Bon Shop
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-08

Corèle V
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-10

MARC
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-11 2-12

An Phước – Pierre Cardin
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-32 2- 33

Bossini
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-33 2-35A

IDIGO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-02

BAIA BAIA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-03A

Wacoal
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-09

Malefix
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-10

VERA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-11 2-12

PANDEMOS (ELLE – GUY LAROCHE – ANNA & BRA)
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-13 2-13A

Jockey
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-15

Lining
Thời trang thể thao


Tầng 2-03

MAXX Sport
Thời trang thể thao


Tầng 2-08

Skechers
Thời trang thể thao


Tầng 2-05

Converse
Thời trang thể thao


Tầng 2-36 2-37

DELTA Sport
Thời trang thể thao


Tầng 2-39

VANS
Thời trang thể thao


Tầng 2-40 2-41

PALLADIUM
Thời trang thể thao


Tầng 2-06

Swensens
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 2-02

MUMUSO
Cửa hàng tiêu dùng


Tầng 2-01A