THƯƠNG HIỆU TẦNG 1

Tầng B | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

UNIQLO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 1-01

Levi’s
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-02

CHUK CHUK
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-03

Highland Coffee
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-03A

ALDO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-03B

Charles & Keith
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-06

Nike
Thời trang thể thao


Tầng 1-07

Ecco
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-08A

Futureworld
Điện tử


Tầng 01-08B

Pedro
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-09

Starbucks Coffee
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-09A

MUJOSH
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-09B

PUBLIC BANK
Ngân hàng


Tầng 1-10

Adidas
Thời trang thể thao


Tầng 1-11

Đông Hải
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-20

Wellness
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 1-21

VASCARA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-25

Lộc Phúc
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 01-26

PNJ
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 01-27

Beauty Box
Mỹ phẩm & Nước hoa


Tầng 1-SB-01

SkyWatch
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 01-K1-03

Thế giới kim cương
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 1-K1-04

STYLE by PNJ

Đồng hồ & Trang sức


Tầng 1-K1-05

YAMAN

Chăm sóc sức khoẻ


Tầng 1-K1-05

Cititime
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 1-K1-06

Casio
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 1-K1-11

Doji
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 1-K1-12