THƯƠNG HIỆU TẦNG 1

Tầng B1 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

PPP CLINIC
Chăm sóc sức khoẻ


Tầng 1-18, 1-19

Thế giới kim cương
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 1-K1-01

SKY WATCH
Đồng hồ & trang sức


Tầng 1-K1-02

AQUACARA
Thời trang & phụ kiện


Tầng 1-K1-13

NATIVE
Thời trang & phụ kiện


Tầng 1-K1-26, K1-31

WATERMAN PARKER
Thời trang & phụ kiện


Tầng 1-K1-28

YAMAN

Chăm sóc sức khoẻ


Tầng 1-K1-C1

Wellness
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 1-22

SkinFood
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 1-03A

ATZ Organic
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 1-22

HAVEA
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 1-23

The Social Foot
Thời trang thể thao


Tầng 1-11A

Adidas
Thời trang thể thao


Tầng 1-11

Nike
Thời trang thể thao


Tầng 1-07

Buffalo Wild Wings
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-10

Starbucks Coffee
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-09A

Highland Coffee
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-03A

Tealive
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-03

Doji
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 1-13A

SJC
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 1-13

Watch me
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 1-15

Casio
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 1-08

PNJ
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 01-27

Lộc Phúc
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 01-26

AMI
Thời trang & phụ kiện


Tầng 1-13

VASCARA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-25

Bata
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-16

Samsonite
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-15

Noir
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-12A