THƯƠNG HIỆU TẦNG 1

Tầng B1 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

PPP CLINIC
Chăm sóc sức khoẻ


Tầng 1-18, 1-19

Thế giới kim cương
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 1-K1-01

HIMALAYA
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 1-K1-03

BOURJOIS
Mỹ phẩm & Nước hoa


Tầng 1-K1-09

MAX FACTOR
Mỹ phẩm & Nước hoa


Tầng 1-K1-09

NATURAGLACE
Mỹ phẩm & Nước hoa


Tầng 1-K1-10

AQUACARA
Thời trang & phụ kiện


Tầng 1-K1-13

NATIVE
Thời trang & phụ kiện


Tầng 1-K1-26, K1-31

WATERMAN PARKER
Thời trang & phụ kiện


Tầng 1-K1-28

YAMAN

Chăm sóc sức khoẻ


Tầng 1-K1-C1

Wellness
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 1-22

ATZ Organic
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 1-22

HAVEA
Chăm sóc sức khỏe


Tầng 1-23

The Social Foot
Thời trang thể thao


Tầng 1-11A

Adidas
Thời trang thể thao


Tầng 1-11

Nike
Thời trang thể thao


Tầng 1-07

Starbucks Coffee
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-09A

Highland Coffee
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-03A

Tealive
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 1-03

Doji
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 1-13A

SJC
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 1-13

Casio
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 1-08

PNJ
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 01-27

Lộc Phúc
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 01-26

AMI
Thời trang & phụ kiện


Tầng 1-13

VASCARA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-25

Bata
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-16

Samsonite
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-15

Noir
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-12A

IORA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-12

JILLIAN
Mỹ phẩm & nước hoa


HOARIENT
Mỹ phẩm & nước hoa


Tầng-K1-20

MUJOSH
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-09B

Pedro
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-09

Ecco
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-08A

G2000
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-08B

Charles & Keith
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-06

ALDO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-03B

Levi’s
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 01-02

Mc WAY
Mua sắm


Tầng K1-27

PerfumeWorld
Mua sắm


Tầng 1-12

The Face Shop
Mua sắm


Tầng 1-07

YVES Rocher
Mua sắm


Tầng 1-06