Mừng đại lễ cùng Hot&Cold

Hot&Cold nhân dịp lễ sẽ ra mắt một món mới là: Milk Tea Latte

Milk Tea Latte + Pudding trứng + trai dẻo (34k) – Giảm giá còn 29k

Milk Tea Latte size Malu + Pudding trứng + trai dẻo (44k) – Giảm giá còn 35k

Chương trình diễn ra vào ngày: 30/4 và 01/5

Không áp dụng với bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác.