MUA SẮM & NHẬN QUÀ – KHOE HÓA ĐƠN XỊN NHẬN TÚI XINH

1. Tên chương trình: MUA SẮM & NHẬN QUÀ – KHOE HÓA ĐƠN XỊN NHẬN TÚI XINH

2. Thời gian khuyến mãi: từ ngày 1/10 – 31/10/2020. (Có thể kết thúc trước hạn khi hết quà tặng)

3. Phạm vi khuyến mãi: TP. Hồ Chí Minh

4. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mãi: Các sản phẩm bán tại các cửa hàng trong TTTM Vạn Hạnh & các đối tác.

* Sản phẩm không bao gồm: rượu, thuốc lá và các sản phẩm bị cấm khuyến mại.

Không khuyến mại hoặc dùng bia, rượu để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.

5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mãi: xem chi tiết cơ cấu quà tặng.

6. Hình thức khuyến mãi: Tặng hàng hóa. 

7. Đối tượng khuyến mãi: Tất cả khách hàng mua sắm tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh – 11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10.

Lưu ý: Toàn bộ nhân viên các quầy hàng thuộc TTTM Vạn Hạnh không được tham gia chương trình này.

8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại: 500.000.000 VNĐ

9. Cơ cấu Quà tặng:

Túi Tote bag (túi vải) Vạn Hạnh Mall (100.000đ/cái), phát hành 5000 cái.

– Tổng giá trị quà tặng trong chương trình khuyến mại 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng.)

– Các quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

– Quà tặng sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà cung cấp quà tặng.

10. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mãi:

Chương trình áp dụng cho bất kỳ khách hàng nào có hóa đơn mua sắm (*) trong ngày:

Bước 1:

Khách hàng cung cấp hóa đơn mua sắm từ 2.000.000vnđ trong ngày để đổi quà. (khách hàng được cộng gộp nhiều hóa đơn).

Bước 2:

Khách hàng sẽ được cung cấp một (01) Phiếu thông tin đổi quà. Khách cần điền đầy đủ và chính xác thông tin trên Phiếu này và để có cơ sở đổi quà tại quầy thông tin Tầng 1.

(*) Chương trình không áp dụng cho hóa đơn ăn uống, học tập (ILA), giải trí (CGV, Power Bowl), Citigym, Co.opXtra và các cửa hàng tầng B1.

(*) Phiếu thu, biên nhận, đơn đặt hàng, hóa đơn viết tay không được áp dụng cho chương trình.

(*) Mỗi khách hàng chỉ được đổi tối đa hai (02) quà tặng của mỗi loại quà trong một (01) ngày.

11. Các quy định khác

 • Thông qua việc đổi quà, khách hàng đồng ý tham gia vào dữ liệu khách hàng của Vạn Hạnh Mall.
 • Tất cả các quà tặng trong chương trình đều không được quy đổi thành tiền mặt hoặc các hiện vật khác dựa theo quy định & điều lệ của chương trình.
 • Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trường hợp xảy ra hư hỏng hoặc mất mát do kết quả hoặc có liên quan đến việc sử dụng quà tặng của bất kỳ khách hàng được nhận quà nào.
 • Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng các hình ảnh, thông tin liên quan đến chương trình cho mục đích quảng bá tiếp thị của mình.
 • Bằng việc đồng ý tham gia vào chương trình “MUA SẮM & NHẬN QUÀ” người tham dự đồng ý nhận các tin nhắn hoặc thư điện tử từ Vạn Hạnh Mall kể từ thời điểm tham gia.
 • Với việc tham gia chương trình, khách hàng chấp nhận rằng quyết định của Ban tổ chức trong bất kỳ trường hợp nào, với bất cứ vấn đề nào liên quan là quyết định cuối cùng. Không có bất kỳ sự tranh cãi hoặc trao đổi liên hệ nào được chấp nhận sau đó.
 • Trong trường hợp chương trình bị dừng lại trong mọi trường hợp bất khả kháng hoặc không thể tiếp tục tiến hành vì những lý do hợp lý nằm ngoài tầm kiểm soát của Ban tổ chức, thì Ban tổ chức được quyền quyết định theo sự suy xét cẩn trọng và phù hợp với luật pháp (a) để truất quyền tham gia; hoặc (b) giải quyết theo văn bản hướng dẫn từ các đơn vị có thẩm quyền, đình chỉ, chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình một cách thích đáng
 • Khách hàng nhận thưởng hợp lệ tự thực hiện và tự chịu tất cả chi phí liên quan đến việc nhận giải thưởng, bao gồm chi phí đi lại, ăn ở, vận chuyển xe, thuế liên quan, …
 • Vạn Hạnh Mall hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mãi. Việc tổ chức chương trình khuyến mãi phải đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Vạn Hạnh Mall có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp, khiếu nại một cách thỏa đáng nhất cho khách hàng. Nếu trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của hai bên thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Sau khi kết thúc chương trình khuyến mãi, Vạn Hạnh Mall có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mãi trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo (danh sách khách hàng trúng thưởng, biên bản trao thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã được trao)
 • Đối với những giải thưởng không có người nhận thưởng, Vạn Hạnh Mall có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại.