MUA SẮM LIỀN TAY – NHẬN NGAY NÓN BẢO HIỂM THÁNG 9/2023

1. Tên chương trình: MUA SẮM LIỀN TAY – NHẬN NGAY NÓN BẢO HIỂM THÁNG 9/2023
2. Thời gian khuyến mãi: từ ngày 29/9 – 31/10/2023. (Có thể kết thúc trước hạn khi hết quà tặng)
3. Phạm vi khuyến mãi: TP. Hồ Chí Minh
4. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mãi: Các sản phẩm bán tại các cửa hàng trong TTTM Vạn Hạnh & các đối tác.
4.1. Sản phẩm không bao gồm: rượu, thuốc lá và các sản phẩm bị cấm khuyến mại.
4.2. Không khuyến mại hoặc dùng bia, rượu để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi.
5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mãi: xem chi tiết cơ cấu quà tặng.
6. Hình thức khuyến mãi: Tặng hàng hóa.
7. Đối tượng khuyến mãi: Tất cả khách hàng mua sắm tại Trung tâm thương mại Vạn Hạnh – 11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10.
Lưu ý: Toàn bộ nhân viên các quầy hàng thuộc TTTM Vạn Hạnh và nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bắc Bình không được tham gia chương trình này.
8. Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ để khuyến mại: 675,000,000VNĐ
9. Cơ cấu Quà tặng:

– Tổng giá trị quà tặng trong chương trình khuyến mại là 675,000,000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi năm triệu đồng)
– Các quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
– Quà tặng sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của nhà cung cấp quà tặng.
10. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mãi:
10.1. Cách thức tham gia chương trình khuyến mãi:
Chương trình áp dụng cho bất kỳ khách hàng nào có hoá đơn mua sắm cộng gộp tối đa 03 hóa đơn (*) trong ngày:
 Trị giá 2.000.000 VNĐ sẽ nhận được một (01) Nón bảo hiểm.
 Trị giá 4.000.000 VNĐ sẽ nhận được hai (02) Nón bảo hiểm.

(*) Mỗi khách hàng chỉ nhận được tối đa hai (02) quà tặng trong một (01) ngày dù tổng giá trị hoá đơn lớn hơn 4.000.000 VNĐ.
(*) Chương trình không áp dụng cho hóa đơn ăn uống, học tập (ILA), giải trí (CGV, Power Bowl), dịch vụ (Citigym), Co.opXtra và các cửa hàng tầng B1.
(*) Phiếu thu, biên nhận, đơn đặt hàng, hoá đơn viết tay không được áp dụng cho chương trình.
10.2. Quy định về cách thức tham gia khuyến mãi:
– Để tham gia khuyến mãi, khách hàng được yêu cầu phải cung cấp và điền đầy đủ thông tin cá nhân như họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email, số CMND/Hộ chiếu. Khách hàng đồng thời phải xuất trình hoá đơn mua hàng cho nhân viên tại Quầy Thông Tin – tầng 1 Vạn Hạnh Mall trong khoảng thời gian từ ngày 29/09/2023 – 31/10/2023. Khách hàng tham gia đổi quà có trách nhiệm cung cấp chính xác số điện thoại, địa chỉ email hay các hình thức liên lạc khác mà chương trình yêu cầu để nhận được các thông báo từ Ban tổ chức chương trình trong trường hợp cần thiết.
– Để tham gia khuyến mãi, khách hàng phải bấm thích (Like) hoặc theo dõi (Subscribe /Follow) Fanpage & Youtube hoặc Instagram của Vạn Hạnh Mall.
10.3. Cách thức xác định khuyến mãi:
– Mỗi ngày thực hiện thông qua phương pháp tặng hàng hóa.
10.4. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc
– Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mãi, khách hàng có thể liên hệ Vạn Hạnh Mall, 11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Tp.HCM hoặc hotline team Marketing Vạn Hạnh Mall, nhân viên Nguyên Vĩ : 0898.121.208
11. Các quy định khác
– Thông qua việc đổi quà, khách hàng đồng ý tham gia vào dữ liệu khách hàng của Vạn Hạnh Mall.
– Tất cả các quà tặng trong chương trình đều không được quy đổi thành tiền mặt hoặc các hiện vật khác dựa theo quy định & điều lệ của chương trình.
– Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trường hợp xảy ra hư hỏng hoặc mất mát do kết quả hoặc có liên quan đến việc sử dụng quà tặng của bất kỳ khách hàng được nhận quà nào.
– Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng các hình ảnh, thông tin liên quan đến chương trình cho mục đích quảng bá tiếp thị của mình.
– Bằng việc đồng ý tham gia vào chương trình “MUA SẮM LIỀN TAY – NHẬN NGAY NÓN BẢO HIỂM THÁNG 9/2023” người tham dự đồng ý nhận các tin nhắn hoặc thư điện tử từ Vạn Hạnh Mall kể từ thời điểm tham gia.
– Với việc tham gia chương trình, khách hàng chấp nhận rằng quyết định của Ban tổ chức trong bất kỳ trường hợp nào, với bất cứ vấn đề nào liên quan là quyết định cuối cùng. Không có bất kỳ sự tranh cãi hoặc trao đổi liên hệ nào được chấp nhận sau đó.
– Trong trường hợp chương trình bị dừng lại trong mọi trường hợp bất khả kháng hoặc không thể tiếp tục tiến hành vì những lý do hợp lý nằm ngoài tầm kiểm soát của Ban tổ chức, thì Ban tổ chức được quyền quyết định theo sự suy xét cẩn trọng và phù hợp với luật pháp (a) để truất quyền tham gia; hoặc (b) giải quyết theo văn bản hướng dẫn từ các đơn vị có thẩm quyền, đình chỉ, chấm dứt hoặc hủy bỏ chương trình một cách thích đáng
– Khách hàng nhận thưởng hợp lệ tự thực hiện và tự chịu tất cả chi phí liên quan đến việc nhận giải thưởng, bao gồm chi phí đi lại, ăn ở, vận chuyển xe, thuế liên quan, …
– Vạn Hạnh Mall hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mãi. Việc tổ chức chương trình khuyến mãi phải đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch.
– Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Vạn Hạnh Mall có trách nhiệm tự giải quyết các tranh chấp, khiếu nại một cách thỏa đáng nhất cho khách hàng. Nếu trong quá trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại mà vẫn chưa đạt được sự thống nhất của hai bên thì tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam
– Sau khi kết thúc chương trình khuyến mãi, Vạn Hạnh Mall có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mãi trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn báo cáo, hồ sơ báo cáo và các giấy tờ kèm theo (danh sách khách hàng trúng thưởng, biên bản trao thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã được trao)
– Đối với những giải thưởng không có người nhận thưởng, Vạn Hạnh Mall có trách nhiệm trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 96 Luật Thương mại.