HAPPY VALENTINE

HAPPY VALENTINE
Khi mua sản phẩm Bộ sưu tập Valentine với hóa đơn trên 3 triệu. Bạn sẽ nhận ngày cặp ly độc quyền phiên bản giới hạn từ Pedro
Duy nhất từ ngày 12/2 – 14/2
#PEDROSHOES_VN#PEDROSHOES_OFFICIAL