DIỆN ÁO DÀI XINH ĐẾN VẠN HẠNH MALL TRẨY HỘI ĐẦU NĂM !

Ngày đầu năm mới 1/1/2020, bạn làm gì?

Hãy cùng Vạn Vạn Hạnh Mall gìn giữ nét truyền thống Việt Nam bằng cách diện áo dài thật xinh đến Vạn Hạnh Mall tham gia 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣̂𝗶 𝗔́𝗼 𝗱𝗮̀𝗶 và nhận được:

🎁 Khai xuân nhận lộc đầu năm: hàng trăm “Lộc” đầu năm trao tặng cho các khách hàng mặc áo dài xinh xắn (*).
🌟 Đưa rước miễn phí khi book Grab Car/bike đến Vạn Hạnh Mall (**).
💥 Và rất nhiều chương trình hấp dẫn sẽ diễn ra tại Vạn Hạnh Mall để đón một năm mới nhiều niềm vui.

❣️ Ngày hội áo dài diễn ra duy nhất ngày 1/1/2020, đặt lịch và đến Vạn Hạnh Mall trẩy hội đầu năm bạn nhé!

(*) 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑄𝑢𝑎̂̀𝑦 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛, 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̣̂𝑡.
(**) 𝐺𝑖𝑎̉𝑚 𝑛𝑔𝑎𝑦 30.000đ/𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛, 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎̉ 2 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 (𝑥𝑒 𝑚𝑎́𝑦, 𝑜̂ 𝑡𝑜̂) 𝑣𝑎̀ 2 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝑉𝑎𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ𝑚𝑎𝑙𝑙.