Cùng Adler đón World Cup 2018️ – giảm giá 10% tất cả sản phẩm

? Cùng Adler đón World Cup 2018️ ?

 Ưu đãi 10% tất cả sản phẩm.
 Hóa đơn từ 999.000đ được tặng 1 voucher tập luyện 1 tháng từ California Fitness & Yoga(*).
 Thời gian: 12.06.2018 – 17.06.2018

Điều kiện chương trình:
• Khách hàng mới vui lòng điền đầy đủ thông tin để được nhận ưu đãi từ chương trình.
• Được áp dụng với thẻ VIP hoặc thẻ đối tác.
• Không áp dụng với các loại Phiếu quà tặng (trừ Phiếu quà tặng bán, Phiếu quà tặng Esteem khi thanh toán).
• Không áp dụng với hàng sales.
• Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.
• Trường hợp đổi sản phẩm, vui lòng đổi trong thời gian chương trình để được áp dụng mức ưu đãi.
• (*) Chương trình không áp dụng cộng dồn hóa đơn và chỉ áp dụng đối với hóa đơn sau khi giảm trừ các ưu đãi (từ thẻ VIP, thẻ đối tác,…). Riêng đối với trường hợp sử dụng Phiếu quà tặng bán, Phiếu quà tặng Esteem vẫn được tính vào giá trị thanh toán.
• (*) Quà tặng không có giá trị quy ra tiền mặt.
• Trong mọi trường hợp, quyết định của Adler là quyết định cuối cùng