Corele V. Vạn Hạnh Mall giảm giá lên đến 60%

– Giảm giá lên đến 60% tất cả các sản phẩm tại cửa hàng Corele V. VHM.
– Mua càng nhiều ưu đãi càng lớn:

Hóa đơn 2.000.000đ giảm thêm 200.000đ

Hóa đơn 3.000.000đ giảm thêm 300.000đ

Hóa đơn 4.000.000đ giảm thêm 500.000đ