𝐒𝐎𝐅𝐓 𝐎𝐏𝐄𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐌𝐋𝐁 𝐕𝐀̣𝐍 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐌𝐀𝐋𝐋

Tưng bừng khai trương cửa hàng MLB tại Vạn Hạnh Mall – Chỉ 1 Ngày Duy Nhất (3/12) Nhận Ngay Quà Tặng Đặc Biệt.


_
Vạn Hạnh Mall: #2-08, Tầng 2, Trung Tâm Thương Mại Vạn Hạnh, 11 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10product