THƯƠNG HIỆU VẠN HẠNH MALL

Tầng B1 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

COOP Xtra
Đại siêu thị


Tầng B1

Long Monaco
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B1-B1

Lẩu Vivu Sài Gòn
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B1-B2

Jollibee
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B1-B3

Lotteria
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B1-B4

Bumba
Ẩm thực & Giải khát


Tầng B1-FM20

SJC
Đồng hồ & Trang sức


Tầng B1-M10

PNJ
Đồng hồ & Trang sức


Tầng B1-M11

American Tourister
Đồng hồ & Trang sức


Tầng B1-M14

Kỳ Duyên
Mỹ phẩm & Nước hoa


Tầng B1-M8

Aroma
Mỹ phẩm & Nước hoa


Tầng B1-M9

Dream Games
Giải trí


Tầng B1-M5