THƯƠNG HIỆU TẦNG 6

Tầng B1 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6

Lẩu MK

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-02

Trà sữa Yutang

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-03

Xiên que

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-3A

The Pizaa Company

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-06

DQ Grill & CHill

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-06

Hot & Cold

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-07

Nam Bento

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-07A & 6-08

AKA House

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-09

Món Việt 88

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-09

Al Fresco’s

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-10

Tasaki BBQ

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-12

Hotpot story

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-12

Lẩu mắm Bà Dú

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-13A

Chang Kang Kung

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-15

NIHAO

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-16A

Pasta Mania

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-17

Shabu Ya

Ẩm thực & Giải khát


Tầng 6-19

CGV

GIải trí


Tầng 6-0