THƯƠNG HIỆU MUA SẮM

Tầng B1 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

Co.op Xtra

Đại siêu thị


Tầng B1

Mini Good

Cửa hàng tiêu dùng


Tầng 4-05

TRANSVIEW GOLF MEGA STORE

Golf


Tầng 4-02

TRANSVIEW GOLF MEGA STORE

Chăm sóc sức khỏe


Tầng 4-15

Labella
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-12

Adler
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-12A

Eyewear HUT
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-13

GIORDANO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-15

NAMU
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-16 2-17

GUMAC
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-18 2-19

HNOSS
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-20 2-21

Bonjour
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-22

Jubbier
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-23A

Wannabe
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-02

Bon Bon Shop
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-08

JWE
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-09

Corele
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-10

MARC
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-11 2-12

An Phước – Pierre Cardin
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-32 2- 33

Bossini
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-33 2-35A

IDIGO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-02

BAIA BAIA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-03A

Swear
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-08

Wacoal
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-09

Malerfix
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-10

VERA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-11 2-12

Guy Laroche
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-13 2-13A

Jockey
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2-15

Lining
Thời trang thể thao


Tầng 2-03

MAXX Sport
Thời trang thể thao


Tầng 2-08

Skechers
Thời trang thể thao


Tầng 2-05

Converse
Thời trang thể thao


Tầng 2-36 2-37

DELTA
Thời trang thể thao


Tầng 2-39

VANS
Thời trang thể thao


Tầng 2-40 2-41

PALLADIUM
Thời trang thể thao


Tầng 2-06

ZEAL
Thời trang thể thao


Tầng 2-38

Swensens
Ẩm thực & Giải khát


Tầng 2-02

VIONIC
Thời trang thể thao


Tầng 2-01A

MUMUSO
Cửa hàng tiêu dùng


Tầng 2-01A